Over mij

Wie?

Fedde Monsma is politicoloog en arbeidsmarktdeskundige. De polder heeft weinig geheimen meer voor hem; hij heeft een lange staat van dienst als (o.a.) cao-onderhandelaar bij grote bedrijven en branches bij het CNV, als bestuurder van pensioenfondsen en O&O-fondsen, alsmede (dagelijks) bestuurslid van bedrijfschappen en stichtingen.

Daarnaast is hij leidinggevende geweest aan cao-onderhandelaars (met een uitmuntende uitkomst van een medewerkerstevredenheidsonderzoek over zijn team) en is hij coördinator geweest van zo’n 55 cao’s in detail- en groothandel. Als MT-lid heeft hij koers en richting gegeven aan de ontwikkeling van de organisatie.

Hij is nu werkzaam bij Sportwerkgevers als Adviseur Nieuw Beleid en als zelfstandig adviseur Arbeidsvoorwaarden en -Verhoudingen.

Fedde is een vernieuwer in arbeidsvoorwaarden en -verhoudingen. Met regelmaat heeft hij zijn visie mogen delen op bijeenkomsten van de Stichting van de Arbeid, de SER, Ministerie SZW, de Tweede Kamer, Arbeidsmarkt van de Toekomst en dergelijke. Sinds 2016 is hij (mede-) oprichter van de WerkVereniging, een belangenorganisatie voor flexibel werkenden.

 

 


 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *