Geen woorden, maar daden

Visies op de polder

“Geen woorden, maar daden”, zo heet het essay over de toekomst van “de polder” dat ik mocht schrijven voor het Ministerie van SZW naar aanleiding van mijn boek. De centrale vraag was hoe ambtenaren in de toekomst gezamenlijke belangen bij elkaar kunnen brengen en draagvlak kunnen verkrijgen voor sociaal beleid. Mij is gevraagd met name het thema over het klassieke (overleg-) model op te pakken: als het klassieke model niet meer levensvatbaar is: hoe vernieuwen belangengroepen klassieke ideeën van legitimiteit en representativiteit?

 

 

 

Index SZW Essay Boek

De essays zijn gebundeld in een mooi boek met bijdragen van onder andere Alexander Rinnooy Kan, Bas Heijne, Marc van der Meer, Anton Hemelrijck en Johan de Deken. Deze zomer uitgebracht en boek is toegestuurd aan de “Polder”. Nu maar hopen dat het inspireert! #geenwoordenmaardaden

Het essay is uiteraard terug te lezen (PDF-alert!)

Moderne arbeidsmarktverhoudingen

Een moderne arbeidsmarkt begint bij een paradigmaverschuiving: het denken over huidige arbeidsmarktvraagstukken door polderinstituties op klassieke institutionele wijze moet anders. In een beweeglijke arbeidsmarkt zijn pasklare antwoorden niet voorhanden en in een steeds veranderende context kan alleen geleerd worden door te doen. Daarom pleit opjutter (en mede-initiatiefnemer van De Werkvereniging) Fedde Monsma voor het opnieuw vormgeven van de inrichting van de arbeidsmarkt door middel van een iteratief proces, learning by doing.

Ik schreef er een opinieartikel over voor De Werkvereniging.

Interview @ ZP Radio

Fedde Monsma @ ZP Radio
Fedde Monsma @ ZP Radio

“In deze aflevering (feb 2019) van HoofdZaken bij ZP Radio spreken Sebas Krijgsman en Natasja Spooren (HeadFirst) met Fedde Monsma. Fedde is politicoloog en arbeidsmarktdeskundige. Hij heeft een duidelijk visie op de arbeidsmarkt en schreef het boek Poldermodel 3.0 Luister hier het gesprek terug over zijn boek, de arbeidsmarkt en de Werkvereniging.”


Veranderende arbeidsverhoudingen

Fedde Monsma - Loopbaan Magazine
Fedde Monsma – Loopbaan Magazine

Voor het Loopbaanmagazine van De Digitale Loopbaancoach ben ik in september 2018 geïnterviewd over mijn boek en veranderende arbeidsverhoudingen: “Fedde Monsma is auteur van het boek Poldermodel 3.0 waarin hij schrijft over de toekomst van arbeidsverhoudingen. Dat de arbeidsmarkt verandert is duidelijk. En, zegt hij, als die arbeidsmarkt verandert moet alles daaromheen meebewegen. Hij schetst een beeld van de weg die wij zouden kunnen bewandelen om het huidige poldermodel te vernieuwen.” (PDF)

Laat Jumbo-akkoord bonden wakkerschudden

Opinie-artikel FD 10 januari 2018

Voor Het Financieele Dagblad van januari 2018 heb ik een opinie-artikel geschreven over de afspraken die de Jumbodirectie gemaakt heeft met de Ondernemingsraad. Daarbij zijn de vakbonden buitenspel gezet. Leuk of niet, het moet een wake up-call zijn voor vakbonden dat de vernieuwing van de vakbondsinzet hard nodig is: Laat Jumbo-akkoord bonden wakkerschudden

Interview in P.Zine: ‘De polder zal zich moeten vernieuwen om te overleven’

‘De polder zal zich moeten vernieuwen om te overleven’

Fedde Monsma Foto: Marjan Rosenberg

Fedde Monsma
Foto: Marjan Rosenberg

Voor P.zine, het kwartaalmagazine van Pay for People (payroll specialist) ben ik geïnterviewd over mijn boek Poldermodel 3.0.

“Hij schreef een boek over de toekomst van arbeidsverhoudingen en vroeg zich onlangs hardop af of de vaste baan het jaar 2030 nog wel haalt. Fedde Monsma, politicoloog en rbeidsmarktdeskundige, ziet de arbeidsmarkt steeds veelkleuriger worden en dringt aan op erandering. “De huidige polderstructuur piept en kraakt. Het is tijd om los te laten.””

Lees hier het hele interview (PDF hier).

Interview op Managementboek Magazine ‘Het poldermodel werkt niet meer’

Interview op Managementboekmagazine

Fedde Monsma Foto: Marjan Rosenberg

Fedde Monsma
Foto: Marjan Rosenberg

Voor Managementboek ben ik geïnterviewd n.a.v. van mijn boek. De polder en de toekomst van arbeidsverhoudingen is, zeker na het klappen van het Sociaal Overleg in september, erg actueel. En dat zal nog wel even zo blijven.

“In zijn nieuwe boek Poldermodel 3.0 agendeert oud-vakbondsman Fedde Monsma de toekomst van arbeidsverhoudingen. Pasklare antwoorden zijn er niet, maar het polderoverleg in de huidige vorm is ten dode opgeschreven.”

Lees hier het hele interview.

‘De polder moet eens in de spiegel kijken’

Header interview Trouw voorpagine

De polder moet eens in de spiegel kijken

De polder moet eens in de spiegel kijken

Interview in Trouw

“De afgelopen veertien maanden hadden werkgevers en vakbonden het niet over de inhoud, maar over hun eigen positie, zegt auteur en voormalig vakbondsman Fedde Monsma. Daarom klapte het overleg.”

Het hele artikel is online te lezen.

Naar aanleiding van het klappen van het polderoverleg is mijn boek Poldermodel 3.0 nog relevanter en ben ik geïnterviewd. Maar wat zou het mooi zijn als partijen daadwerkelijk eens in de spiegel kijken en daar conclusies uit durven te trekken!

Heb ook nog wel wat suggesties in een artikel op ZiPconomy: Kan het poldermodel nog overleven?

Kan het poldermodel nog overleven? (En hoe moet het er dan uitzien?)

Kan het poldermodel nog overleven?

Naar aanleiding van mijn boek heb ik een drietal artikelen geschreven voor ZiPconomy. In het eerste artikel vraag ik me af of de vaste baan 2030 nog wel haalt. Het tweede artikel gaat over voorwaarden om flexibel te kunnen werken en het derde artikel vraag ik me af of het poldermodel nog kan overleven en hoe het er dan uit moet zien:

Polder

Foto van website ZiPconomy

Het Nederlands overlegmodel ligt onder vuur. Moderne oplossingen voor de arbeidsmarkt blijven uit, en partijen komen er samen niet meer uit. Hoe moet het verder, en krijgen we de boel weer op de rails? Of wordt het tijd afscheid te nemen van het ooit zo geliefde poldermodel?

De polder heeft het (weer) niet gehaald. De vakbonden zijn uit het polderoverleg gestapt om tot een akkoord te komen over de arbeidsmarkt. Een nieuw polderakkoord had in een nieuwe coalitie voor draagvlak kunnen zorgen. Toch is het klappen van de onderhandelingen geen verrassing. De polder schuurt, rammelt, piept en kraakt. De sociaal-maatschappelijke discussies zijn te complex geworden om dat over te laten aan alleen werknemers- en werkgeversorganisaties. De samenleving vraagt inmiddels steeds luider om nieuwe, andere antwoorden en oplossingen.

Lees hier het hele artikel.

Poldermodel 3.0

Poldermodel 3.0 – De toekomst van arbeidsverhoudingen

Op Managementboek is een mooie recensie verschenen over mijn boek:

In Poldermodel 3.0 weet Monsma aan de hand van 21 interviews in acht thematische hoofdstukken zeer scherp de vragen in beeld te brengen over wat de veranderingen op de arbeidsmarkt betekenen voor de arbeidsverhoudingen en de bestaande overlegstructuren.

Hoewel de transformatie van de vakbonden en de overlegstructuren van de Nederlandse polder geen makkelijke opgave zal zijn, is Poldermodel 3.0 dankzij de zeer open gesprekken die Monsma heeft gevoerd een zeer inspirerend en hoopgevend boek.

“Het boek is daarmee een must-read voor alle betrokkenen bij de Nederlandse polder.

Tweede recensie op Managementboek:

“Als direct of indirect betrokkene, maar ook als geïnteresseerde, lees je Poldermodel 3.0, achter elkaar uit. Het is alles behalve droge kost. Een boeiend relaas waarbij, na het lezen van de laatste pagina, slechts één stelling beklijft: ons poldermodel moet inderdaad op de schop!”

Recensie van Ineke van Kruining:

Poldermodel 3.0′ is een toegankelijk boek voor HR-professionals en –studenten die in korte tijd willen weten wat de belangrijkste actuele issues rond arbeidsverhoudingen in Nederland zijn.

Over vandaag en over morgen

Poldermodel 3.0 - De toekomst van arbeidsverhoudingen

Poldermodel 3.0 – De toekomst van arbeidsverhoudingen

De wereld verandert en ‘de polder’ is opgebouwd langs instituties en structuren die het na de wederopbouw in de vorige eeuw goed deden en nog immer goed doen voor traditionele achterbannen. De samenleving vraagt echter steeds harder om nieuwe, andere antwoorden en oplossingen voor de arbeidsmarkt. Mijn boek gaat over vandaag en hoe het zo is gekomen, maar vooral ook over morgen, en welke kansen er liggen om weer opnieuw te bouwen…

Lees verder