Advies

Wat doe ik

Door mijn jarenlange kennis en ervaring als cao-onderhandelaar bij werkgevers- en werknemersorganisaties kan ik bedrijven, organisaties en ondernemingsraden optimaal adviseren, ondersteunen en begeleiden over de cao, arbeidsvoorwaarden en –verhoudingen. Dat kan gaan over:

  • Vernieuwing, verbetering en modernisering van cao-afspraken
  • Advies over optimaliseren en vernieuwen van cao-onderhandelingsproces
  • Ondersteuning en uitvoering van onderhandelingen
  • Organiseren van maatwerk in cao’s
  • Strategische planning in cao-overleg
  • Onafhankelijk voorzitter cao-overleg
  • Regievoering sociale partners
  • Regelingen met betrekking tot (Duurzame) inzetbaarheid.
  • Participatie en betrokkenheid van medewerkers bij arbeidsvoorwaarden
  • Onderzoek naar verschillende regelingen mbt beloning, functiewaardering, inzetbaarheid, opleiding, etc.

Daarnaast train ik bestuurders en OR-en en geef ik met veel plezier workshops en masterclasses onderhandelen.

Ervaring

Ruim 13 jaar ben ik cao-onderhandelaar geweest bij grote bedrijven en branches, zoals Ahold (o.a Albert Heijn), HEMA, Bloemenveilingen, supermarkten, e.v.a. Daarnaast ben ik als leidinggevende aan een achttal cao-onderhandelaars verantwoordelijk geweest voor zo’n 55 cao’s in detail- en groothandel. Als adviseur Nieuw Beleid bij Sportwerkgevers had ik een mooie opdracht om tot modernisering van arbeidsvoorwaarden en -verhoudingen te komen. Bij BOVAG was ik verantwoordelijk voor de cao Motorvoertuigen en Tweewielbedrijven en eerste cao-onderhandelaar. Als zelfstandige ben ik voor de W.I.M. cao-onderhandelaar voor de cao IKEA. Daarnaast adviseer ik werknemers- en werkgeversorganisaties bij (strategische) arbeidsmarktvraagstukken. Tenslotte ben ik (mede-) oprichter en “Opjutter” (Raad van Advies) van de Werkvereniging, een belangenorganisatie voor Modern Werkenden.

VisieVerbinding

Ik geloof niet in top-down desktopmanagement waar het arbeidsvoorwaarden betreft. Ik geloof wel in de kracht van samenwerken en verbinden; management en OR, directie en medewerkers, werkgevers en werknemers. De grootste uitdaging als cao-onderhandelaar was om tot afspraken te komen over onderwerpen die verbinden, niet vanuit de tegenstellingen. Dat is me aardig gelukt: ik zoek naar wat verbindt, dat duurt wat langer, maar levert veel meer op.

Ik ben een “dwarsdenkende innovatieve geest” die dankzij mijn kennis, ervaring en grote netwerk graag helpt om tot passende regelingen of oplossingen te komen.

Interesse?

Neem, geheel vrijblijvend, eens contact op als er vragen spelen. Ik word enthousiast van mooie arbeidsvoorwaardelijke uitdagingen!